Kötetlenül vagy keményen? Kötetlenül vagy nagyon is keményen folytatódik az Újvidéki Televízió sokszor emlegetett Kötetlenül c. műsora (szeptember 10.), amelyben Jovan Pejin kikindai történész volt Blažo Popović újságíró, műsorvezető vendége?A téma, mint tudjuk, Vajdaság autonómiája volt, valamint a történész nemrégen megjelent Autonomija Vojvodine — Košmar srpskog naroda (Vajdaság autonómiája — A szerb nép rémálma) c. […]

Hölgyeim és uraim! Éppen két héttel ezelőtt a magyar könyvkiadók közös standját cenzúrázgattam az Interliberen, a zágrábi könyvvásáron. Erre természetesen senki sem jogosított fel, és elhivatottságot sem éreztem rá, kedvet pláne, azonban még sokkal kutyábbul éreztem volna magam, ha nem teszem meg. Bizonyos W. A. összes műveit csoportosítottam át a “Nagy magyar könyvkiadók” feliratú polcról […]

Az általános züllés közepette direkt szívmelengető volt, hogy február elsején Végel László kapta Újvidék város díját (ő, egyedül!). Azon ugyan ne csodálkozzunk, hogy a milosevicsisták és a seseljisták ezt nem szavazták meg (arra hivatkoztak, hogy nekik voltaképp nem Végel nem tetszik – úgyse olvassák -, hanem február elseje, mert Mária Terézia ekkor adott városi, stb. […]

HATÁROK NÉLKÜL Jó estét kívánoik, a Határok nélkül mikrofonjánál a szerkesztõ Kulcsár Katalin. – A kisebbségi létnek sok arca van és koronként változó kihívásokkal találja szembe magát az aki sokat gondolkodik. Ilyen ember a mai egyetlen vendégünk » Végel « László, aki tõsgyökeres, elkötelezetten hûséges vajdasági.A szülõföldjérõl tekint Magyarországra, Európára, sõt az egész világra. Az […]

“Nem vagyunk felelősek azért, hogy egy labdarúgó egyetlen aláírása mellett egy bányász egész élete munkája majdnem csekélység, nem vagyunk felelősek a munkanélküliekért, az igazságtalanságokért, a gomba módra szaporodó koldusokért, a Ranković-esetért. De az ember végső fokon azért is felel, amit nem tett meg.” 1969-ben, Az Édentől balra című tanulmányában írta ezt Végel László. Én pedig […]

Álljuk a sarat, mondom – már aki állja. Mert közöttünk elég sokan vannak, akik csak locsognak-fecsegnek, mint a fogatlan vénasszonyok a padon vagy mint a rakoncátlan hegyi patak.Beszélnek összevissza, ahogy valamikor egy aranyos kislány mondta. Mindenhez hozzászólnak, mindenről megvan a (rossz) véleményük, minden élőt és holtat kritizálnak (csak magukat nem) – s ezt ország-világ elé […]

E. P.: Egy nappal a díjátadás előtt találkoztam Végel Lászlóval. Végel a Vajdaságból való, és jelenleg egy ösztöndíjjal Svájcban él.  Ő a kilencvenes években végig otthon maradt, amikor mások már mind jó okkal eljöttek onnan, mert féltek a háborútól, a bombázásoktól vagy attól, hogy behívják őket a hadseregbe. Végel olyan benyomást kelt, mint egy kicsi, […]

Végel László: Parainézis Forum Könyvkiadó, 2003. A vajdasági élet krónikásának számító Végel László legújabb regénye 16 év után készült el és jelent meg. Ez alatt az idő alatt a szerző számos egyéb kötetet publikált, főleg esszéket, drámákat, de más regényeket is. A hosszú alkotási folyamat jelzi a feladat nehézségét, de a megírás kötelesség-jellegét is: sürgető […]

Végel László és Želimir Žilnik beszélgetése a Móra Ferenc Kollégiumban Végel László: Úgy beszéltük meg, hogy majd én kezdem, később pedig Želimir Žilnik is beszél, s akkor megpróbálunk majd fordítani. Nekem személyesen elég nehéz erről az időszakról szólni, egyrészt, mert valami módon bele is voltam keverve, – akárcsak Žilnik barátomnak -, másrészt mi már azért […]

A kortárs kultúra keretei, feltételrendszerei tehát megváltoztak. A globális média és kommunikációs tér, a transz- és posztnacionalizmus, a Zwischenland, Borderland, a regionalizmus, a hibriditás fogalma nem véletlenül, s nem pusztán az angolszász társadalomtudomány kategoriális kolonializmusa miatt váltak releváns kérdésekké. Tudhatja-e például valaki egy vajdasági magyarnál, Tolnai Ottónál vagy, Végel Lászlónál jobban, hogy mit is jelent […]