Milosevic temetése. Koporsóját körülveszik a veterán orosz tábornokok és a kommunista vezetők, mint például Zjuganov, a háborús bűnökkel vádolt szerb politikusok, kétes hírű újgazdagok, akik akkor gazdagodtak meg, amikor az egyszerű polgárok legtöbb, havi tíz márkás jövedelmet tudtak magukénak, katonai egyenruhába beöltöztetett gyermekek, a jobboldali extrémizmus legismertebb képviselő, és a diktátortól versben (tehát íróként) búcsúzó, […]

Az egész német nyelvterületen kapható Neue Zürcher Zeitung. A németországi német polgár azért vásárolja, mert mértékadónak, kulturálisan nyitottnak, a német belpolitikai kérdésekben tárgyilagosnak tartja. A német cégek szívesen hirdetnek benne, hiszen egyből három országban: Svájcban, Ausztriában és Németországban is jelen vannak. A svájci cégek pedig a német piac miatt érdekeltek. A versenyhelyzet domborítja ki az […]

Az olvasó kapkodja a fejét, amikor vajdasági magyar irodalmat olvas. Kis színesek a Tito-éra utolsó harmadából, a szocializmus csecsén érlelt nacionalizmus gyilkos eredményeiről. Kis szomorú nagyon mélyek a kisebbségi lét bonyolult belső világáról. Kis lírai gonoszok, kis racionális elemzők és nagy tudós összefoglalások.  Jámbor cselsorozat az ifjúságról, a boldogság kék madaráról, amikor a „szabadság és […]

A Szerbiai Rádió és Televízió Újvidéki Stúdiója 2003. szeptember 10-én ünnepélyesen köszöntötte a Belgrádba látogató Stjepan Mesić urat, Horvátország elnökét.  Ebből az alkalomból volt a stúdió vendége Jovan Pejin történész, akivel új, a szakmai körökben még nem értékelt könyvéről beszélgettek el.  A televízió egyórás műsoridőt szentel a könyvnek, ami nagy szó, ha tudjuk, hogy az […]

Az informatikából diplomázott Bajsai Feri, gond nélkül kapott németországi beutazási vízumot és munkaengedélyt is. A Friedrichfelde környékén kell lakást találnod, ott a legelfogadhatóbbak a bérleti díjak, oktatta az egyik Berlinben dolgozó földije. Azért figyelmeztette, és látta el számtalan, hasznos, gyakorlati jó tanáccsal, , mert az a hír járta róla, hogy a fellegekben járó, álmodozó fajta. […]

Amint azt egy kinnélő bennfentessel sikerült a szabadkai buszpályaudvaron tisztázni, az Exterritórium nemcsak az utóbbi évek legjobb Végel-regénye, hanem a vajdasági magyar háborús irodalom egyetlen számottevő terméke. Ezzel szembefeszül egy kérdés, amely egy bennélő, még sokkal bennfentesebb irodalmár tett fel, nevetve: „És te elhitted, amit olvastál? Hiszen az egy fikció!”  Egy történelmi pillanat morális olvasatát […]

A magyar nyelvû irodalom az ezredfordulón idôtálló mûvel gazdagodott. Szerzôje: Végel László, a mû címe: Exterritórium. Mûfaji megjelölése: ezredvégi jelenetek. A mû földrajzi, idôbeli kontúrjai, az átalala megjelenített helyzet – történelmi, kivételes, egyedi. A Kis-Jugoszlávia bombázásának idôszakában születtek a feljegyzések, amelyek „pontos történetek útközben”. Feljegyzések két bombázás között, menedékszerzés közben, kocsmai beszélgetések közben, tömeggyûlések közben. […]

Aki az életét menti: gondol­kodás nélkül meneküljön. Azonnal. Aki alanyban és állítmányban gondolko­zik, az engedélyezzen magának némi szkepszist, ne siesse el a döntést, és mintha erdei ösvényeken tévelyegne, fejezze be a mondatot, dadogjon, de addig ne meneküljön, míg az alanyra és az állítmányra ki nem írják a szabályos köröző­levelet. (1991) Szállingóznak Újvidékre a kül­földi hírlapírók. […]

Sajnos, nem volt nehéz magamra ismernem Dudás Károlynak a déli harangszóhoz címzett vezércikkében (Hét Nap, 2005.07.20.).Sajnálatos, mert én lennék a legboldogabb, ha többen is magukra vehetnék azt a legújabb inget, amelyhez hasonlót a Dudás-féle panaszgyárosok, a vajdasági magyaroknak legtöbbet ártó jajveszékelők és gyűlölködők szabnak olykor-olykor, ha netalán az övékével merőben ellentétes álláspontot képvisel valaki. Persze, […]

Kötetlenül vagy keményen? Kötetlenül vagy nagyon is keményen folytatódik az Újvidéki Televízió sokszor emlegetett Kötetlenül c. műsora (szeptember 10.), amelyben Jovan Pejin kikindai történész volt Blažo Popović újságíró, műsorvezető vendége?A téma, mint tudjuk, Vajdaság autonómiája volt, valamint a történész nemrégen megjelent Autonomija Vojvodine — Košmar srpskog naroda (Vajdaság autonómiája — A szerb nép rémálma) c. […]