2019. július 9., kedd Újra fel kellene fedezni Sinkó prózáját, vagy pontosabban igazából fel kéne fedezni a XX. századi magyar irodalom kontextusában. Bosnyák István, emberfeletti munkát végzett, de elismerem, hogy nemzedékemre inkább Sinkó az esszéíró gyakorolt hatást, a prózaíró – sajnos – a modernista mámorban háttérbe szorult. Ez főleg a hetvenes években vált bosszantó, amikor […]

2019. július 12. péntek Ambivalens érzéssekkel indultam a Dombos Fesztre, úgy is tértem vissza. Találkoztam a fiatal vajdasági magyar írónemzedékkel, amely még nem tudja, hogy hova tart, nincs nemzedéki vezéreszméje, csak azt tudja, hogy helyt kell állni, s nem zárom ki, hogy jelenleg az a legfontosabb feladat. Már a kezdet kezdetén rokonszenvvel vettem tudomásul jelentkezésüket, […]

2019. július 10., szerda A belgrádi Politika közli Aleksandar Vučić az Elit és a plebsz című, bizonyára nagy port felkavaró cikkét, hiszen az államelnök a legdurvább szavakkal ment neki az elitnek, amellyel kapcsolatban a nemzetét lebecsülő fasizmust emlegetett. Nem tartozom az elmúlt évtizedekben rosszul vizsgázó a pozicionált elit védelmezői közé. Lassan kiderül, hogy a lázadó […]

2019. július 5., péntek A legnehezebb a jelenről írni. Az Egy makró emlékiratait azért írtam meg oly gondtalanul, mert nem bénított meg a múlt terhe. Akkor még múlt nélkül éltem, nemcsak én, hanem az egész nemzedékem. Az egész jugoszláv társadalom. Ez volt az alkony előtti ártatlanság, a Nagy Kaland ígéretével kecsegtető tévelygések kora, amely évtizedek […]

2019. július 2., kedd Az újvidéki autóbuszok egyre lassabban döcögnek, csikorognak és csörömpölnek, de még közlekednek. A gyalogosjárdákon hatalmas gödrök éktelenkednek, de át lehet vergődni az úttesten. Az éttermek működnek, a hölgyek a kánikulában nekivetkőztek, a szomszédok még köszönnek egymásnak, ám a rangos európai értelmiségiek a fasizmus visszatérésére figyelmeztetnek. Az erőszak megtévesztően észrevétlenül, alattomoson lopakodik […]

2019. július 1., hétfő A polgárok zsörtölődnek, fintorognak, megdrágult a villanyáram, a hatalom egyelőre az erőszak kifinomult formáival él, a médiumok terrorjával és a hazafias propagandával. Maradjon mindenki nyugton, ne lázadozzon, a nagyvilágban sok veszély leselkedik az országra, mondják a nagyokosok. Ha az emberek továbbra is hitetlenkednek, akkor előkerül a legfontosabb kártya: a Koszovó. Ez […]

ZADOVOLJSTVO NAM JE DA VAS POZOVEMO NA PROMOCIJU KNJIGA – Akademska knjiga 11 septembra u 20 časova, Brod Zeppelin, Novi Sad LASLO VEGEL (Végel László) NOVOSADSKI DNEVNIK 1991–2016 (Akademska knjiga 2018, preveo s mađarskog Vicko Arpad) i DRUGOST LASLA VEGELA Zbornik radova sa Međunarodne naučne konferencije o književnom delu Lasla Vegela, održane 24. i 25. […]

HVG – 2019. augusztus. 28. A Mozgó Világ nyári dupla számában írja a Szerbiában honos-hontalan Végel László, milyen rossz közérzettel csiszolgatta ezt az önéletrajzi regényt. Lopakodik a fasizmus, erősödik a háborús előérzet, és – ez már a könyvben olvasható – „nincs mersz tudomásul venni, hogy ismét komolyra fordultak a dolgok”. Európa egyre nagyobb részére átterjed […]

2019. június 27., csütörtök A szellemileg elkötelezett ember gyökértelensége valóságos kínszenvedés, a politika voltaképpen a gyökerek szakadatlan keresése. Létezik azonban a mindenkori hatalommal álszenteskedve kiegyező apolitikus gyökértelenség is, amely divatot űz a világpolgárságből. Nem kívánok részt venni a széplelkek teadélutánján, ahol szörnyen okosakat mondanak, de semmi lényegeset.

2019. június 24., hétfő.Danilo Kišt Szabadka díszpolgára címmel tüntették ki, mire Mirjana Miočinović Danilo Kiš özvegye tiltakozott, szerinte visszaéltek férje nevével, hiszen Bogdan Laban, Szabadka polgármesterének, valamint a városi képviselő testületének eszméi ellentétesek Danilo Kiš munkásságával és gondolatvilágával. Egyben bejelentette, hogy bíróságon szerez érvényt álláspontjának. Több mint száz értelmiségi petícióval támogatta Mirjana Miočinovićot, a felháborodás […]