Dugo sam samo svojom rasejanošću objašnjavao da se tako često vraćam u Korušku ulicu, gde sam 1957. godine prvi put iznajmio podstanarsku sobu. Godinu dana sam živeo ovde u jednom dvorišnom sobičku, koja je nekad bila šupa za ugalj i drvo. Procvat Novog Sada započeo je valjda preuređivanjem baš ovakvih šupa, komora, dvorišnih kuhinja. Tada […]