Dnevnik Aleksandra Tišme Dnevnik (1940-2002) Aleksandra Tišme nadasve je važan dokument u službi interpretacije njegovog književnog opusa, rasvetljavanja geneze pojedinih motiva i rekonstrukcije procesa uobličavanja njegovog spisateljskog sveta. Tako, na primer, geneza jevrejskih motiva jasno osvetljava modifikacije Tišminog spisateljskog sveta. Dok, na primer, motivi nasilja u njegovim ranim novelama tek na jedan posredan, apstraktan način ukazuju […]