RAP jeste muzika opustošenog sveta, muzika žestokog, ali ipak monotonog ritma, bogata rimama, međutim, rima nije samociljno stilsko sredstvo, već služi, pre svega, da učini sadržaj što agresivnijim. Zahvaljujući subverzivnoj subkulturi, njena poruka se probila u sve hermetičniju tekstualnu kulturu. Ovaj pokret, začet na socijalnim marginama, ignoriše reprezentativnu građansku kulturu i tekstualne kanone, ne obazire […]