E. P.: Egy nappal a díjátadás előtt találkoztam Végel Lászlóval. Végel a Vajdaságból való, és jelenleg egy ösztöndíjjal Svájcban él.  Ő a kilencvenes években végig otthon maradt, amikor mások már mind jó okkal eljöttek onnan, mert féltek a háborútól, a bombázásoktól vagy attól, hogy behívják őket a hadseregbe. Végel olyan benyomást kelt, mint egy kicsi, […]

Végel László: Parainézis Forum Könyvkiadó, 2003. A vajdasági élet krónikásának számító Végel László legújabb regénye 16 év után készült el és jelent meg. Ez alatt az idő alatt a szerző számos egyéb kötetet publikált, főleg esszéket, drámákat, de más regényeket is. A hosszú alkotási folyamat jelzi a feladat nehézségét, de a megírás kötelesség-jellegét is: sürgető […]

Végel László és Želimir Žilnik beszélgetése a Móra Ferenc Kollégiumban Végel László: Úgy beszéltük meg, hogy majd én kezdem, később pedig Želimir Žilnik is beszél, s akkor megpróbálunk majd fordítani. Nekem személyesen elég nehéz erről az időszakról szólni, egyrészt, mert valami módon bele is voltam keverve, – akárcsak Žilnik barátomnak -, másrészt mi már azért […]

A kortárs kultúra keretei, feltételrendszerei tehát megváltoztak. A globális média és kommunikációs tér, a transz- és posztnacionalizmus, a Zwischenland, Borderland, a regionalizmus, a hibriditás fogalma nem véletlenül, s nem pusztán az angolszász társadalomtudomány kategoriális kolonializmusa miatt váltak releváns kérdésekké. Tudhatja-e például valaki egy vajdasági magyarnál, Tolnai Ottónál vagy, Végel Lászlónál jobban, hogy mit is jelent […]

Ha azt nézzük, hogy a Vajdaságban – egy új korszak első fecskéi között – a Magyar Szó­ban hosszú idők óta 1988. decemberében először jelent meg, jelenhetett meg egy írás a magyarok és más jugoszláviai kisebbségek vertikális szerveződéséről, s azt, hogy a mai napig nincs jelentős előrelépés autonómiaügyben, akkor most Végel László publicisztikáját olvasva igencsak el […]

Minderheiten in Südosteuropa Ungarn – Nepszabadsag. Laszlo Vegel, ungarischer Schriftsteller aus der serbischen Vojvodina, plädiert für weniger Staat und mehr Zivilgesellschaft in der Debatte über Minderheiten im ehemaligen Jugoslawien: “Feindseligkeit gegenüber Minderheiten und Antisemitismus haben leider tiefe historische Wurzeln in diesem Teil Europas.  Mit Hilfe von Regierungen, Parteien oder Politikern könnte diese historische Feindseligkeit überwunden […]

 A Vajdasági Képviselőház az elvárások és a fenntartások ellenére november 22-én a vajdasági sajtóházak élére új vezetőket, a lapok élére pedig (kevés kivétellel) új főszerkesztőket nevezett ki, 90 napos időtartamra.  A magyar média és a Forum kiadóház esetében a képviselőház ezzel a döntéssel valójában domináns szerephez juttatta a vajdasági magyarság egyik pártját, aminek kedvezőtlen visszhangja […]

A háború előtt írt esszéfüzéremben hontalan újvidéki lokálpatrió­tának neveztem magam, de mire a miniatűr esszék Peremvidéki élet címmel könyv alakban is megjelentek, kitört a sunyi háború: egy sok­nemzetű állam szétesésnek indult. és Az anticipáció bosszút állt: a hontalanság mindennapi élménnyé vált, a lokálpatriotizmus pedig abszurddá.                                Megtapasztaltam, hogy nincs gyötrelmesebb dolog egy állam széthullásánál, mialatt a […]

A béke betömködi a háború gödreit, amelyek felett, mint a névtelen sírhantokon, kékeszöld ködpárnák lebegnek és elmossák a háború és a béke közötti józan különbséget, permetűk beszivárog legszemélyesebb érzelmeimbe, mintha velük háltam volna, cseppfolyóssá oldják a dolgokat, s az egymásra ülepedő palimpszesztus-időrétegek sem tudják megfejteni a bennem lejátszódó változásokat; azt hogy miért bámulom kitartóan a […]

1. Emberek, az istenért, hová rohantok? Szerda Ma végre sikerült annyi időt szakítanom magamnak, hogy egész délután a kockás ingeket nézegethettem. Délután csavar­gok legszívesebben a városban. A Katolikus templom előtt Hajdúval meg a feleségével találkoztam. Hajdú kaján mosollyal adta tudtomra, az öreg Sík beírt, rossz néven vette, mert elmaradtam egy rendkívül fontos óráról. Azt mondtam, […]