Amint azt egy kinnélő bennfentessel sikerült a szabadkai buszpályaudvaron tisztázni, az Exterritórium nemcsak az utóbbi évek legjobb Végel-regénye, hanem a vajdasági magyar háborús irodalom egyetlen számottevő terméke. Ezzel szembefeszül egy kérdés, amely egy bennélő, még sokkal bennfentesebb irodalmár tett fel, nevetve: „És te elhitted, amit olvastál? Hiszen az egy fikció!”  Egy történelmi pillanat morális olvasatát […]

A magyar nyelvû irodalom az ezredfordulón idôtálló mûvel gazdagodott. Szerzôje: Végel László, a mû címe: Exterritórium. Mûfaji megjelölése: ezredvégi jelenetek. A mû földrajzi, idôbeli kontúrjai, az átalala megjelenített helyzet – történelmi, kivételes, egyedi. A Kis-Jugoszlávia bombázásának idôszakában születtek a feljegyzések, amelyek „pontos történetek útközben”. Feljegyzések két bombázás között, menedékszerzés közben, kocsmai beszélgetések közben, tömeggyûlések közben. […]

Aki az életét menti: gondol­kodás nélkül meneküljön. Azonnal. Aki alanyban és állítmányban gondolko­zik, az engedélyezzen magának némi szkepszist, ne siesse el a döntést, és mintha erdei ösvényeken tévelyegne, fejezze be a mondatot, dadogjon, de addig ne meneküljön, míg az alanyra és az állítmányra ki nem írják a szabályos köröző­levelet. (1991) Szállingóznak Újvidékre a kül­földi hírlapírók. […]

Sajnos, nem volt nehéz magamra ismernem Dudás Károlynak a déli harangszóhoz címzett vezércikkében (Hét Nap, 2005.07.20.).Sajnálatos, mert én lennék a legboldogabb, ha többen is magukra vehetnék azt a legújabb inget, amelyhez hasonlót a Dudás-féle panaszgyárosok, a vajdasági magyaroknak legtöbbet ártó jajveszékelők és gyűlölködők szabnak olykor-olykor, ha netalán az övékével merőben ellentétes álláspontot képvisel valaki. Persze, […]

Kötetlenül vagy keményen? Kötetlenül vagy nagyon is keményen folytatódik az Újvidéki Televízió sokszor emlegetett Kötetlenül c. műsora (szeptember 10.), amelyben Jovan Pejin kikindai történész volt Blažo Popović újságíró, műsorvezető vendége?A téma, mint tudjuk, Vajdaság autonómiája volt, valamint a történész nemrégen megjelent Autonomija Vojvodine — Košmar srpskog naroda (Vajdaság autonómiája — A szerb nép rémálma) c. […]

Hölgyeim és uraim! Éppen két héttel ezelőtt a magyar könyvkiadók közös standját cenzúrázgattam az Interliberen, a zágrábi könyvvásáron. Erre természetesen senki sem jogosított fel, és elhivatottságot sem éreztem rá, kedvet pláne, azonban még sokkal kutyábbul éreztem volna magam, ha nem teszem meg. Bizonyos W. A. összes műveit csoportosítottam át a “Nagy magyar könyvkiadók” feliratú polcról […]

Az általános züllés közepette direkt szívmelengető volt, hogy február elsején Végel László kapta Újvidék város díját (ő, egyedül!). Azon ugyan ne csodálkozzunk, hogy a milosevicsisták és a seseljisták ezt nem szavazták meg (arra hivatkoztak, hogy nekik voltaképp nem Végel nem tetszik – úgyse olvassák -, hanem február elseje, mert Mária Terézia ekkor adott városi, stb. […]

HATÁROK NÉLKÜL Jó estét kívánoik, a Határok nélkül mikrofonjánál a szerkesztõ Kulcsár Katalin. – A kisebbségi létnek sok arca van és koronként változó kihívásokkal találja szembe magát az aki sokat gondolkodik. Ilyen ember a mai egyetlen vendégünk » Végel « László, aki tõsgyökeres, elkötelezetten hûséges vajdasági.A szülõföldjérõl tekint Magyarországra, Európára, sõt az egész világra. Az […]

“Nem vagyunk felelősek azért, hogy egy labdarúgó egyetlen aláírása mellett egy bányász egész élete munkája majdnem csekélység, nem vagyunk felelősek a munkanélküliekért, az igazságtalanságokért, a gomba módra szaporodó koldusokért, a Ranković-esetért. De az ember végső fokon azért is felel, amit nem tett meg.” 1969-ben, Az Édentől balra című tanulmányában írta ezt Végel László. Én pedig […]

Álljuk a sarat, mondom – már aki állja. Mert közöttünk elég sokan vannak, akik csak locsognak-fecsegnek, mint a fogatlan vénasszonyok a padon vagy mint a rakoncátlan hegyi patak.Beszélnek összevissza, ahogy valamikor egy aranyos kislány mondta. Mindenhez hozzászólnak, mindenről megvan a (rossz) véleményük, minden élőt és holtat kritizálnak (csak magukat nem) – s ezt ország-világ elé […]