Tisztelt Végel László Úr! A Családi Körben megjelent írására szeretnék csak nagyon röviden reagálni. Alapvetően egyetértek azzal, amit a cikkben leírt, pusztán két apró megjegyzésem van, talán annyira nem is jelentéktelenek ezek a megjegyzések. Egy emberi jogi szervezetnek elsősorban az emberi/kisebbségi jogok érvényesítése a feladata, ezt leginkább monitoring tevékenységgel, dokumentálással, figyelemfelkeltő akciókkal, akár tüntetéssel (stb.) […]

Milosevic temetése. Koporsóját körülveszik a veterán orosz tábornokok és a kommunista vezetők, mint például Zjuganov, a háborús bűnökkel vádolt szerb politikusok, kétes hírű újgazdagok, akik akkor gazdagodtak meg, amikor az egyszerű polgárok legtöbb, havi tíz márkás jövedelmet tudtak magukénak, katonai egyenruhába beöltöztetett gyermekek, a jobboldali extrémizmus legismertebb képviselő, és a diktátortól versben (tehát íróként) búcsúzó, […]

Az egész német nyelvterületen kapható Neue Zürcher Zeitung. A németországi német polgár azért vásárolja, mert mértékadónak, kulturálisan nyitottnak, a német belpolitikai kérdésekben tárgyilagosnak tartja. A német cégek szívesen hirdetnek benne, hiszen egyből három országban: Svájcban, Ausztriában és Németországban is jelen vannak. A svájci cégek pedig a német piac miatt érdekeltek. A versenyhelyzet domborítja ki az […]

Az olvasó kapkodja a fejét, amikor vajdasági magyar irodalmat olvas. Kis színesek a Tito-éra utolsó harmadából, a szocializmus csecsén érlelt nacionalizmus gyilkos eredményeiről. Kis szomorú nagyon mélyek a kisebbségi lét bonyolult belső világáról. Kis lírai gonoszok, kis racionális elemzők és nagy tudós összefoglalások.  Jámbor cselsorozat az ifjúságról, a boldogság kék madaráról, amikor a „szabadság és […]

A Szerbiai Rádió és Televízió Újvidéki Stúdiója 2003. szeptember 10-én ünnepélyesen köszöntötte a Belgrádba látogató Stjepan Mesić urat, Horvátország elnökét.  Ebből az alkalomból volt a stúdió vendége Jovan Pejin történész, akivel új, a szakmai körökben még nem értékelt könyvéről beszélgettek el.  A televízió egyórás műsoridőt szentel a könyvnek, ami nagy szó, ha tudjuk, hogy az […]

Az informatikából diplomázott Bajsai Feri, gond nélkül kapott németországi beutazási vízumot és munkaengedélyt is. A Friedrichfelde környékén kell lakást találnod, ott a legelfogadhatóbbak a bérleti díjak, oktatta az egyik Berlinben dolgozó földije. Azért figyelmeztette, és látta el számtalan, hasznos, gyakorlati jó tanáccsal, , mert az a hír járta róla, hogy a fellegekben járó, álmodozó fajta. […]

Amint azt egy kinnélő bennfentessel sikerült a szabadkai buszpályaudvaron tisztázni, az Exterritórium nemcsak az utóbbi évek legjobb Végel-regénye, hanem a vajdasági magyar háborús irodalom egyetlen számottevő terméke. Ezzel szembefeszül egy kérdés, amely egy bennélő, még sokkal bennfentesebb irodalmár tett fel, nevetve: „És te elhitted, amit olvastál? Hiszen az egy fikció!”  Egy történelmi pillanat morális olvasatát […]

A magyar nyelvû irodalom az ezredfordulón idôtálló mûvel gazdagodott. Szerzôje: Végel László, a mû címe: Exterritórium. Mûfaji megjelölése: ezredvégi jelenetek. A mû földrajzi, idôbeli kontúrjai, az átalala megjelenített helyzet – történelmi, kivételes, egyedi. A Kis-Jugoszlávia bombázásának idôszakában születtek a feljegyzések, amelyek „pontos történetek útközben”. Feljegyzések két bombázás között, menedékszerzés közben, kocsmai beszélgetések közben, tömeggyûlések közben. […]

Aki az életét menti: gondol­kodás nélkül meneküljön. Azonnal. Aki alanyban és állítmányban gondolko­zik, az engedélyezzen magának némi szkepszist, ne siesse el a döntést, és mintha erdei ösvényeken tévelyegne, fejezze be a mondatot, dadogjon, de addig ne meneküljön, míg az alanyra és az állítmányra ki nem írják a szabályos köröző­levelet. (1991) Szállingóznak Újvidékre a kül­földi hírlapírók. […]

Sajnos, nem volt nehéz magamra ismernem Dudás Károlynak a déli harangszóhoz címzett vezércikkében (Hét Nap, 2005.07.20.).Sajnálatos, mert én lennék a legboldogabb, ha többen is magukra vehetnék azt a legújabb inget, amelyhez hasonlót a Dudás-féle panaszgyárosok, a vajdasági magyaroknak legtöbbet ártó jajveszékelők és gyűlölködők szabnak olykor-olykor, ha netalán az övékével merőben ellentétes álláspontot képvisel valaki. Persze, […]