Süge Matyi kitanulta a cukrászmesterséget, lerakta a mestervizsgát, a nagybácsikája pedig osztrák munkavállalási engedélyt szerzett neki. Felvirradt a nagy nap!Amikor Újvidékről Pestre utazik, ahol találkozik a menő, balkáni ínyencségeket árusító cukrászdatulajdonos nagybácsival, aki kiviszi Bécsbe. Mindhiába toporgott poggyászaival a megállóban, a busz csak nem érkezett meg. A járókelők közül valaki odavetette: nem közlekednek a buszok, […]

A kudarcot többé nem lehet Miloševićre hárítani. Az óraketyeg, a választópolgárok ismételgetik: Figyelünk benneteket! Betartjátok-e az ígéreteket Nagyon fontosnak tartom a Magyar Szó igazgató-bizottságának kinevezése ügyében felmerült kérdéseket napirenden tartani és elméletileg megalapozott koherens válaszokat keresni. Nem csupán a Magyar Szó miatt, hanem a demokratikus értékrend érvényesítése és tisztelete érdekében. Erre azért fektetem a hangsúlyt, […]

Egy falfirka üzenete Újvidék belvárosában, a Futaki utca egy csendes mellékutcájában, közvetlenül a katolikus és a zsidó temető tőszomszédságában található egy romos épület, amelynek valamikor, Egység volt a neve. Patinás múltját a romhalmazon kívül nem tanúsítja semmi, nincs rajta semmiféle tábla sem. Az épület az enyészeté lett. Az ablakok kitépve, a parketta felszaggatva, a falakról […]

Újabban egyre több szó esik a nemzetiségi kérdésről, és azt hiszem, senki sem kételkedik ennek hasznosságában, jelentőségében. Néhány újságíró tevékenységének köszönhetőleg átfogóbb képet kaptunk a nemzetiségek helyzetéről és azokról a hiányosságokról, amelyek a nemzetiségi politika gyakorlatában előfordulnak.Úgy érzem azonban, hogy e kérdések boncolgatása egy ponton megrekedt, valahogy tabu- téma lett, amelyet így lehetne megfogalmazni: a […]

2000. október 5-én Szerbia nem tudott nemet mondani a múltra. 2003. december 28-án viszont nem tudott igent mondani a jövőre. Szerbiának arra sincs ereje, hogy visszatérjen a múltba, de arra sem, hogy belépjen az jövőbe, hanem a kettő között vergődik Kedves Barátom, Sokszor gondolok arra, hogy Franz Kafkának mindenben igaza van, csak azt nem látta […]

Eörsi István: Kérdések, barátaimnak. Noran, 2003. 73. oldal, 1400 Ft Eörsi István új verseskötetét sokan meglepetéssel teszik majd le, azzal a kérdéssel, hogy új Eörsivel találkoztak, vagy pedig rosszul olvasták a régit?A kérdés jogos, mert bár a kötet minden egyes verssora Eörsire vall, a kötet egésze mégis a nóvum erejével hat. Úgy vélem Eörsi István […]

Előzmények Az ismert osztrák írónak, Hemito von Doderernek van egy kevésbé ismert regénye, a Slunji vízesés, amelyben teljes egészében felragyog Közép-Európa és a Balkán multikulturális panorámája. A 19. század végén kezdődő regénycselekmény valójában Bécsben indul, abban a városban, amelyet Hitler negyven-ötven évvel később  bűnös város -nak nevezett. Ha elolvassuk az osztrák író regényét, akkor rájövünk, […]

A berlini fal ledöntése új arcú Európát vetített elénk, de gyorsan kiderült, hogy a szemünk előtt zajló átalakulás nem merülhet ki csak a politikai rendszerváltásban.A rendszerváltás feltárta az adott kulturális és civilizációs paradigmákat, amelyek nem csak fékezték a politikai átalakulást, hanem sokszor szembe is kerültek vele. Egy évszázad megoldatlan gondja törtek felszínre, nem csupán egy […]

Nemzedéki élményemet elsősorban és mindenekfelett rajongó, később pedig fájdalmas, tűnékeny tapasztalattá átalakult szel­lemi mércével, erkölcsi érzékenységgel éltem át, melyet nem a múlt értékei támasztottak alá, hanem módszeres, fanatikus re­mény.Fikció lenne mindez? Önáltatás? Elérhetetlen dolog? Hozzáállás kérdése: én a nemzedékfogalmat szellemi communitas­nak tartottam, amely rettenthetetlenül anticipál, éppen azért, mert tudja, nincs vesztenivalója. Engem tehát a Symposion […]