Esterházy Péter Lábjegyzetek egy meg nem írt műhöz 1 Azt írta az egyik barátom, amikor hatvanéves lettem, hogy ne ijedjek meg, leszek még több is, és hogy ő ezt tapasztalatból mondja. Végellel kapcsolatban ilyesmi mondat nem juthat senki eszébe, nemcsak mert az ijedtség szót nem lehet vele összefüggésbe hozni (talán egyszer, amikor Bécs előtt le […]

RUDAŠ JUTKA Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Koroška cesta 160, 2000 Maribor ———————————————————————————————— Hatalmi ünnepek[1] (Végel László: Neoplanta, avagy az Ígéret Földje. Városregény) Összefoglaló: Végel László a kisebbségi lét kérdéseit egy nyitott, plurális gondolkodás horizontjába helyezi. Jelen regényében nagyon mélyen és sokoldalúan fogalmazza meg ennek a világnak a belső és külső szeletét. Újvidék történelmének demitologizált […]

Korszerű-e naplót írni Máraihoz a chat, Face, blog, mail korában? Szerbhorváth György http://librarius.hu/2015/04/07/vegel-laszlo-negyszermkozt-maraival-kritika-noran-libro/ on 2015-04-07 at 14:00 Bezzeg régen, mondhatjuk már megint. Amikor az irodalom után érdeklődő ifjú előszeretettel kukkantott be az írók naplóiba, kotorászott magán- és közéletükben, fürkészte emésztésüket, szerelmi és társasági életüket, a történelem viharait. Magyarul, azt hiszem, már mindörökké Márai Sándor naplói […]

Úton – de hová? Szekeres Nóra Heti Válasz, 2012.11.14. A “ki vagyok én?” összetett történelmi, politikai súlyoktól terhes kérdésre keresi a választ a Kossuth-díjas Végel László idén megjelent kötete, a Bűnhődés. Az Úti szövegek alcímet viselő műben az újvidéki magyar író abba az alapvető létállapotba enged bepillantást, amelynek sajátosságaival a kisebbségi helyzetben élő (író, dolgozó) […]

Bod Péter: Ex libris Élet és Irodalom, 2015. március 13. http://www.es.hu/bod_peter;ex_libris;2015-03-11.html Végel László: Négyszemközt Máraival Naplójegyzetek 1992–2014 Egy budapesti reggelen gyerekzsivajra ébredt, és azon gondolkodott el, hogy ebben a lármában éppen az a legfurcsább, hogy a kislurkók magyarul kiabálnak. Egy kicsit a megvilágosodás pillanata is volt ez az Újvidéken élő Végel Lászlónak, akit ez az […]

Károlyi Csaba Márai Újvidéken   Végel László: Négyszemközt Máraival. Naplójegyzetek, 1992–2014. Noran Libro Kiadó, Bu­da­pest, 2014. 164 oldal, 2690 Ft     Élet és Irodalom, Budapest, 2015. január 9.    http://www.es.hu/karolyi_csaba;marai_ujvideken;2015-01-08.html     Végel László – aki 1967-ben az Egy makró emlékiratai című regénnyel debütált, s volt felszabadító hatással az egész akkori új magyar elbeszélő […]

Márai nyomdokain Végel László naplójegyzetei Szekeres Nóra Magyar Nemzet Magazin, Budapest, 2015. február 21 (5. old) Az író, ha naplót ír, mindig jóval szélesebb horizontot fog át, mint saját szűkebb környezete, és bár általában önmagából indul ki, végső soron távoli tájakig jut el. Végel Lászlónál ez hatványozottan így van. A regényeiben, esszéiben is a kisebbségi […]

Deák Ernő A kárhozat földje Végel László: Neoplanta, avagy az Ígéret Földje. Városregény. Noran Libro, Budapest, 1913, 297 old. Végel László számomra kötelező olvasmány: bármiről is ír, bárhonnan is közelíti meg mondanivalóját. Talán nincs is, vagy ha akad, nagyon kevés az olyan író, aki a kisebbség-többség viszonylatában – mondhatni, érzelemmentesen – axióma szintű megállapításokat tesz […]

Sándor Zoltán A Szabadság tér szellemisége   Végel László: Neoplanta, avagy az Ígéret Földje     KISEBBSÉGI HELYTÁLLÁS   Neoplanta, avagy az Ígéret Földje című városregényében Végel László egy város életében lejátszódó történések ecsetelésével igyekszik a kisember szemszögéből érzékeltetni azokat a sorsfordító politikai és társadalmi pillanatokat, amelyek a néhai Jugoszláviát jellemezték – a trianoni békediktátumtól a kilencvenes […]

http://7ora7.hu/programok/neoplanta/nezopont Cseh Dávid Nincsen a homlokukra írva   Az Újvidéki Színház vendégjátéka a Tháliában tanulságos előadás több szempontból is. Egyrészt betekintést nyerhetett a budapesti közönség ennek a fontos vajdasági színházi műhelynek a munkájába, másrészt a magyar történelem egy olyan szegmensét ismerhette meg, melyről Magyarországon kevés, de leginkább téves a tudásunk. Mert Neoplanta történelme a magyarság […]