Szajbély Mihály VÉGEL LÁSZLÓ 75 ÉLET ÉS IRODALOM LX. évfolyam, 4. szám, 2016. január 29.    Örök nonkonformista és törhetetlen optimista, kettő az egyben, ez Végel László. Furcsa párosítás, személyiségét és művészetét ez teszi igazán rokonszenvessé. Korai regényének, a magyar beatirodalom első remekének, az Egy makró emlékiratainak a főhőshőse kiábrándult és lézengő nonkonformista. Szerzője önmagából […]

Károlyi Csaba ŐRIZNI A MŰHELYT Végel László: Balkáni szépség, avagy Slemil fattyúja. Noran Libro Kiadó, Budapest, 2015.  ÉLET ÉS IRODALOM LX. évfolyam, 2. szám, 2016. január 15.   A címben emlegetett balkáni szépség a legkülönlegesebb figura. A belgrádi Ivana kisasszony egy bécsi festőnő modellje lesz, de az első világháború előtt visszatér, utána viszont mindig csak […]

Radnóti Sándor KÉSZ A LELTÁR Végel László: Hontalan esszék. Jelenkor, Pécs, 2003. 320 oldal, 2200 Ft Holmi, Budapest, 2004. július „A monológ a hontalanok műfaja, és mindig azok előtt mondjuk el, akik nem értik mondanivalónkat.” (174.) Így Végel, kötete harminckilenc monológjának egyikében. Ebben a mondatban ritka tömörséggel áll előttünk esszéisztikájának lényege. Értetlenség, hontalanság, monológ – ezek […]

“Mindenki zsidó” Esszé a neoplantaiságról Végel László Neoplanta, avagy az Ígéret Földje című városregényének középpontjában egy imaginárius societas1 áll, amelyben „valamennyien gyilkosok unokái vagy legalábbis örökösei vagyunk. De megnyugtatjuk magunkat, a gyilkos mindig a másik, a vérengzés úgy kezdődött, hogy mi csak visszalőttünk” (237). Neoplanta a sorozatos illúzióvesztések, a megvalósulatlan utópiák, az állandó vereségtapasztalatok terepe. […]

Esterházy Péter Lábjegyzetek egy meg nem írt műhöz 1 Azt írta az egyik barátom, amikor hatvanéves lettem, hogy ne ijedjek meg, leszek még több is, és hogy ő ezt tapasztalatból mondja. Végellel kapcsolatban ilyesmi mondat nem juthat senki eszébe, nemcsak mert az ijedtség szót nem lehet vele összefüggésbe hozni (talán egyszer, amikor Bécs előtt le […]

RUDAŠ JUTKA Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Koroška cesta 160, 2000 Maribor ———————————————————————————————— Hatalmi ünnepek[1] (Végel László: Neoplanta, avagy az Ígéret Földje. Városregény) Összefoglaló: Végel László a kisebbségi lét kérdéseit egy nyitott, plurális gondolkodás horizontjába helyezi. Jelen regényében nagyon mélyen és sokoldalúan fogalmazza meg ennek a világnak a belső és külső szeletét. Újvidék történelmének demitologizált […]

Korszerű-e naplót írni Máraihoz a chat, Face, blog, mail korában? Szerbhorváth György http://librarius.hu/2015/04/07/vegel-laszlo-negyszermkozt-maraival-kritika-noran-libro/ on 2015-04-07 at 14:00 Bezzeg régen, mondhatjuk már megint. Amikor az irodalom után érdeklődő ifjú előszeretettel kukkantott be az írók naplóiba, kotorászott magán- és közéletükben, fürkészte emésztésüket, szerelmi és társasági életüket, a történelem viharait. Magyarul, azt hiszem, már mindörökké Márai Sándor naplói […]

Úton – de hová? Szekeres Nóra Heti Válasz, 2012.11.14. A “ki vagyok én?” összetett történelmi, politikai súlyoktól terhes kérdésre keresi a választ a Kossuth-díjas Végel László idén megjelent kötete, a Bűnhődés. Az Úti szövegek alcímet viselő műben az újvidéki magyar író abba az alapvető létállapotba enged bepillantást, amelynek sajátosságaival a kisebbségi helyzetben élő (író, dolgozó) […]

Bod Péter: Ex libris Élet és Irodalom, 2015. március 13. http://www.es.hu/bod_peter;ex_libris;2015-03-11.html Végel László: Négyszemközt Máraival Naplójegyzetek 1992–2014 Egy budapesti reggelen gyerekzsivajra ébredt, és azon gondolkodott el, hogy ebben a lármában éppen az a legfurcsább, hogy a kislurkók magyarul kiabálnak. Egy kicsit a megvilágosodás pillanata is volt ez az Újvidéken élő Végel Lászlónak, akit ez az […]

Károlyi Csaba Márai Újvidéken   Végel László: Négyszemközt Máraival. Naplójegyzetek, 1992–2014. Noran Libro Kiadó, Bu­da­pest, 2014. 164 oldal, 2690 Ft     Élet és Irodalom, Budapest, 2015. január 9.    http://www.es.hu/karolyi_csaba;marai_ujvideken;2015-01-08.html     Végel László – aki 1967-ben az Egy makró emlékiratai című regénnyel debütált, s volt felszabadító hatással az egész akkori új magyar elbeszélő […]