Bányai János Városkép életrajzokkal Végel László: Neoplanta, avagy az Ígéret Földje. Noran Libro, Budapest, 2013 Végel Lászlónak a Neoplanta, avagy az Ígéret Földje című regénye alcí-me szerint „városregény”. Újvidék latin neve a regény címében, majd pedig a könyv műfajának megnevezése, „városregény”, egyértelműsíti, hogy szövegének középpontjában a tartományi székváros áll. Persze nem várostörténet Végel László regénye, […]

Szajbély Mihály  VÉGEL LÁSZLÓ – 75 ÉLET ÉS Irodalom, 75 LX. évfolyam, 4. szám, 2016. január 29. Örök nonkonformista és törhetetlen optimista, kettő az egyben, ez Végel László. Furcsa párosítás, személyiségét és művészetét ez teszi igazán rokonszenvessé. Korai regényének, a magyar beatirodalom első remekének, az Egy makró emlékiratainak a főhőshőse kiábrándult és lézengő nonkonformista. Szerzője önmagából […]

Márai a Vajdaságban vendégeskedett Naplójegyzetek, 1992–2014 Bod Péter Tiszatáj, 2016 január Nem önálló műnek készült, mégis az lett belőle. Így egy karcsú könyv erejéig – és ez sem kevés – betekintést kaphatunk abba, hogy a kortárs magyar irodalom egyik nagy, sajnos kevésbé ismert alakja, Végel László miként vélekedik Márai Sándorról. A szerző szándékait illetően orientálóbb […]

Bence Erika „Megint tanú” Újvidéken Végel László: Balkáni szépség, avagy Slemil fattyúja A Neoplanta kapcsán A tanú (1969) jutott eszembe. A Balkáni szépség természetszerűleg hozta be a képbe az ismert Bacsó-film folytatását, a Megint tanút (1994). Mi több, Johann Schlemihl/Slemil János/Jovan Slemil [Joван Cлемил] (nevének ejtése és alakja attól függ, hogy melyik rendszer tartja számon!) […]

Korányi NoémiA soknevűség átka / Heti Válasz, Budapest, 2016.07.20., / VÉGEL LÁSZLÓ: Balkáni szépség, avagy Slemil fattyúja Noran Libro, 2015 Kevés olyan hely akad a Kárpát-medencében, ahol az elmúlt száz év során nehezebb volt tisztességben túlélni az épp aktuális uralmat, mint a Délvidéken. A Balkáni szépség, avagy Slemil fattyúja folytatása a 2013-as Neoplantának, amely a […]

Bence Erika   „Megint tanú” Újvidéken Végel László: Balkáni szépség, avagy Slemil fattyúja  Megjelent a Bárka 2016/4-es számában A Neoplanta kapcsán A tanú (1969) jutott eszembe. A Balkáni szépség természetszerűleg hozta be a képbe az ismert Bacsó-film folytatását, a Megint tanút (1994). Mi több, Johann Schlemihl/Slemil János/Jovan Slemil [Joван Cлемил] (nevének ejtése és alakja attól […]

ÁRNYJÁTÉK  Radnóti Sándor Végel László: Balkáni szépség, avagy Slemil fattyúja, Noran Libro 2015. 2016.01.31. Revizor, Kritikai portál http://revizoronline.com/hu/cikk/5935/vegel-laszlo-balkani-szepseg-avagy-slemil-fattyuja/   Végel László gazdag életművének egyik legjobb darabját írta meg ebben a szövevényes pikareszk regényben.  A regény elbeszélője ugyanazt a vezetéknevet viseli, mint nagyapja – akinek a történetét meséli –, de keresztnevei, sőt vezetékneve írása már bizonytalan: […]

Szajbély Mihály VÉGEL LÁSZLÓ 75 ÉLET ÉS IRODALOM LX. évfolyam, 4. szám, 2016. január 29.    Örök nonkonformista és törhetetlen optimista, kettő az egyben, ez Végel László. Furcsa párosítás, személyiségét és művészetét ez teszi igazán rokonszenvessé. Korai regényének, a magyar beatirodalom első remekének, az Egy makró emlékiratainak a főhőshőse kiábrándult és lézengő nonkonformista. Szerzője önmagából […]

Károlyi Csaba ŐRIZNI A MŰHELYT Végel László: Balkáni szépség, avagy Slemil fattyúja. Noran Libro Kiadó, Budapest, 2015.  ÉLET ÉS IRODALOM LX. évfolyam, 2. szám, 2016. január 15.   A címben emlegetett balkáni szépség a legkülönlegesebb figura. A belgrádi Ivana kisasszony egy bécsi festőnő modellje lesz, de az első világháború előtt visszatér, utána viszont mindig csak […]

Radnóti Sándor KÉSZ A LELTÁR Végel László: Hontalan esszék. Jelenkor, Pécs, 2003. 320 oldal, 2200 Ft Holmi, Budapest, 2004. július „A monológ a hontalanok műfaja, és mindig azok előtt mondjuk el, akik nem értik mondanivalónkat.” (174.) Így Végel, kötete harminckilenc monológjának egyikében. Ebben a mondatban ritka tömörséggel áll előttünk esszéisztikájának lényege. Értetlenség, hontalanság, monológ – ezek […]