2019. július 10., szerda A belgrádi Politika közli Aleksandar Vučić az Elit és a plebsz című, bizonyára nagy port felkavaró cikkét, hiszen az államelnök a legdurvább szavakkal ment neki az elitnek, amellyel kapcsolatban a nemzetét lebecsülő fasizmust emlegetett. Nem tartozom az elmúlt évtizedekben rosszul vizsgázó pozicionált elit védelmezői közé. Lassan kiderül, a lázadó elit a […]

2019. július 9., kedd Újra fel kellene fedezni Sinkó prózáját, vagy pontosabban igazából fel kéne fedezni a XX. századi magyar irodalom kontextusában. Bosnyák István, emberfeletti munkát végzett, de elismerem, hogy nemzedékemre inkább Sinkó az esszéíró gyakorolt hatást, a prózaíró – sajnos – a modernista mámorban háttérbe szorult. Ez főleg a hetvenes években vált bosszantó, amikor […]

2019. július 12. péntek Ambivalens érzéssekkel indultam a Dombos Fesztre, úgy is tértem vissza. Találkoztam a fiatal vajdasági magyar írónemzedékkel, amely még nem tudja, hogy hova tart, nincs nemzedéki vezéreszméje, csak azt tudja, hogy helyt kell állni, s nem zárom ki, hogy jelenleg az a legfontosabb feladat. Már a kezdet kezdetén rokonszenvvel vettem tudomásul jelentkezésüket, […]

2019. július 10., szerda A belgrádi Politika közli Aleksandar Vučić az Elit és a plebsz című, bizonyára nagy port felkavaró cikkét, hiszen az államelnök a legdurvább szavakkal ment neki az elitnek, amellyel kapcsolatban a nemzetét lebecsülő fasizmust emlegetett. Nem tartozom az elmúlt évtizedekben rosszul vizsgázó a pozicionált elit védelmezői közé. Lassan kiderül, hogy a lázadó […]

2019. július 5., péntek A legnehezebb a jelenről írni. Az Egy makró emlékiratait azért írtam meg oly gondtalanul, mert nem bénított meg a múlt terhe. Akkor még múlt nélkül éltem, nemcsak én, hanem az egész nemzedékem. Az egész jugoszláv társadalom. Ez volt az alkony előtti ártatlanság, a Nagy Kaland ígéretével kecsegtető tévelygések kora, amely évtizedek […]

2019. július 2., kedd Az újvidéki autóbuszok egyre lassabban döcögnek, csikorognak és csörömpölnek, de még közlekednek. A gyalogosjárdákon hatalmas gödrök éktelenkednek, de át lehet vergődni az úttesten. Az éttermek működnek, a hölgyek a kánikulában nekivetkőztek, a szomszédok még köszönnek egymásnak, ám a rangos európai értelmiségiek a fasizmus visszatérésére figyelmeztetnek. Az erőszak megtévesztően észrevétlenül, alattomoson lopakodik […]

2019. július 1., hétfő A polgárok zsörtölődnek, fintorognak, megdrágult a villanyáram, a hatalom egyelőre az erőszak kifinomult formáival él, a médiumok terrorjával és a hazafias propagandával. Maradjon mindenki nyugton, ne lázadozzon, a nagyvilágban sok veszély leselkedik az országra, mondják a nagyokosok. Ha az emberek továbbra is hitetlenkednek, akkor előkerül a legfontosabb kártya: a Koszovó. Ez […]

ZADOVOLJSTVO NAM JE DA VAS POZOVEMO NA PROMOCIJU KNJIGA – Akademska knjiga 11 septembra u 20 časova, Brod Zeppelin, Novi Sad LASLO VEGEL (Végel László) NOVOSADSKI DNEVNIK 1991–2016 (Akademska knjiga 2018, preveo s mađarskog Vicko Arpad) i DRUGOST LASLA VEGELA Zbornik radova sa Međunarodne naučne konferencije o književnom delu Lasla Vegela, održane 24. i 25. […]

HVG – 2019. augusztus. 28. A Mozgó Világ nyári dupla számában írja a Szerbiában honos-hontalan Végel László, milyen rossz közérzettel csiszolgatta ezt az önéletrajzi regényt. Lopakodik a fasizmus, erősödik a háborús előérzet, és – ez már a könyvben olvasható – „nincs mersz tudomásul venni, hogy ismét komolyra fordultak a dolgok”. Európa egyre nagyobb részére átterjed […]

2019. június 27., csütörtök A szellemileg elkötelezett ember gyökértelensége valóságos kínszenvedés, a politika voltaképpen a gyökerek szakadatlan keresése. Létezik azonban a mindenkori hatalommal álszenteskedve kiegyező apolitikus gyökértelenség is, amely divatot űz a világpolgárságből. Nem kívánok részt venni a széplelkek teadélutánján, ahol szörnyen okosakat mondanak, de semmi lényegeset.