2019. szeptember 24., kedd Kitekintek az ablakon a hamuszürke égboltra, hazaértem, gondolom kesernyés hangulatban, és eszembe jut, hogy Konrád György mégis hazaérhetett. Hol a haza, kérdezte a Fenn a hegyen napfogyatkozáskor című önéletrajzi regényében. „Ahol van tisztelete a személynek és a szónak”, folytatta. Ha nem a legjobb, de mindenesetre ez Konrád legjellemzőbb regénye. Konrád ebben […]

2019. szeptember 5., csütörtök Lehet, hogy bekövetkezett a számvetés és az összegezés órája. Vagy így is mondhatnám: bekövetkezett fájdalmas korszak:, amelyben a menthetőt kell megmenteni. Ez jár az eszemben Dévavári Zoltán: Árkádia útján – Indulás és útkeresés – A Híd eszme- és politikatörténete 1934-1941 című eszmetörténeti dolgozatát olvasgatva. Hasznos foglalatosság elmerülni az effajta indulatoktól és […]

2019. szeptember 4., szerda Egyre többen teszik szóvá, hogy mennyire sérülékeny a demokrácia. Emlékeztetnek arra is, hogy Musolini és Hitler szabad választásokon került hatalomra. A népet sem kell bálványozni, hiszen ügyes demagógok könnyen elcsábítják. A demokrácia demokratikusan is likvidálható. Erről szól meggyőzően Steven Levitsky és Daniel Ziblatt A demokráciák halála című könyve. Már a cím […]

2019. szeptember 2., hétfő Szinte érthetetlen, hogy a 2008-as gazdasági válság paradoxona: hogy a baloldalt sodorta válságba, amely a posztszocialista országokban egyébként is ezer sebtől vérzett. A kapitalizmus válságba került, de a baloldalt temették. Szinte az egyik napról a másikra szégyen lett baloldalinak lenni. Olvasom a fiatal írók és művészek műveit és nyilatkozatait, még a […]

Ez a következetes következetlenség, a nyelvi és műfaji tisztaság helyett a kevertség, a műfajok és előadásmódok folytonos hibridizálása, történeti tényszerűség és parabolisztikus fantasztikum ötvözése, a radikálisan polifonikus írásmód válik mind nyilvánvalóbb jellemzőjévé Végel munkáságának a kilencvenes évek elejétől, mint ahogy ennek a polifonikus jellegnek logikus mögöttese, forrása és hordozója, a polifonikus Én, a peremvidéki lét […]

2019. augusztus 19., hétfő Autorizálom a Vremenek adott interjúmat. Megpróbálok pontos lenni, nem kívánok a populizmus parttalan fogalmával élni, ezért szigorúan etnopopulizmusról beszélek. Újabb kánikula-hullám. Nincs erőm írni. Csak az ötletek fordulnak meg a fejemben, elképzelek egy történetet, de gyorsan kiderül, hogy használhatatlan. Csak peregnek a jelenetek a képzeletemben, de egynek sincs folytatása vagy vége. […]

2019. augusztus 17. szombat Általános rossz közérzet. Kleptokapitalizmus. Pártokrácia. A szegények szegényebbek, a gazdagok gazdagabbak. Incidensek. Autokraták, új oligarchák. Kilátástalanság, tömeges elvándorlás. Igazi alternatíva nélküli választások. Gyűlölködés. Ilyen a kelet-közép-európai és a balkáni demokratikus „csendélet”. Mintha beteljesülne Badiou állítása, miszerint „egyszer és mindenkorra leszámolni ’68-cal nem jelent mást, mint hogy belenyugodjunk: nincs más út előttünk, […]

2019. augusztus 14., szerda Egy bizonyos időtávlatból egyre inkább kirajzolódnak az anyaországi és a vajdasági szellemi élet közötti különbségeket. A két világháború különbségek evidensek, az 1945 utániakról szólni sem kell. Úgy tűnt, hogy a rendszerváltás közelebb hozza a két világot, de a rendszerváltás kezdete mást mutatott. Magyarországon volt egy reményteljes liberális intermezzo, az egykori Jugoszláviában […]

MEGHÍVÓ Kedves Barátunk! A Városmajor 48 Irodalmi Társaság Alapítvány azzal a céllal jött létre, hogy alkotó műhelyt, szakmai fórumot teremtsen a kortárs magyar írók, költők, műfordítók és kritikusok számára, akik egyaránt magukénak vallják Európa és a nemzeti kultúrák alapértékeit, az emberi méltóság és a társadalmi előítéletektől mentes szolidaritás gondolatát, megbecsülik és segítik egymás alkotó irodalmi […]

2019. augusztus 9., péntek Tisztában vagyok vele, hogy az új regényem, a Temetetlen múltunk ellenérzést vált ki az önmagukkal elfoglalt, gyönyörködni kívánó széplelkekben. Nem kívánok senkit gyönyörködtetni. Gombrowicz gondolatai jutnak eszembe az esztétika fruskákról. Meg Nietzsche, aki szerint a dionüszoszi szellem ösztönzi a szabadulást az individuum bilincseiből, szabadulást abból a buborékból, amelybe bekényszerítettek bennünket. Az […]