2019 április 7., vasárnap
Délután a Sinkó-monodrámához (Sinkó Ervin száműzetése) Sinkó naplójegyzeteit olvasgatom. 18 évesen, Ibsent parafrazeálva Szabadkán 1916 március 14-én írja: „Naplót írni, annyi, mint ítélőszéket tartani önmagunk felett. Nekem erre a viviszekcióra szükségem van. (…) Aljas ember sose volna képes rá, hogy önmagában tekintsen és a lelkét kíméletlenül elemekre bontsa”. A mondat feltérja Sinkó egész életművének titkát.Önmaga Saját fájdalmas ellentmondásaival folytatott küzdelmet, de ezek nem csak privát ügyek voltak, hanem korának ellentmondásai is voltak egyben