2018. június 26., kedd
Ezekben a napokban kér fontos könyvet forgatok a kezemben. Colin Crouch: Post-Democracy és Michael Billig: Banal Nationalism című művét Az egyik a demokrácia, a másik a nacionalizmus mutációjáról szól. Colin Crouch gondolatai különösen érdekenekl: egy interjújára figyeltem fel rá még régen. Az 1991-ben megjelent egyik könyvének könyvének megjelenése után adott interjúban elmondja, hogy „1968 után az amfiteátrumok elcsendesedtek. Az egyetemisták alkalmazkodtak és nagy konformisták lettek. De a válság beköszöntkor azt éreztem, hogy a helyzet változik. Összeomlott a fiatal nemzedék bizalma az etablizált rendszerben. Ez bizonyára kapcsolatban van a neoliberalizmussal szembeni kritikájukkal…”. Crouch megállapítása a fiatal nemzedékről azonban inkább a nyugati világra érvényes. A posztszocialista régióban a neoliberalizmus bírálata sokkal inkább a nacionalizmus felé terelte az ifjúságot.