2018. június 12., kedd
Éjszaka Márai: Egy polgár vallomásai. Újra meg újra! Valóságos hazája Kassa, az örökre az elvesztett Felvidék maradt. Budapestre szeretet nélkül gondolt, s azt sem átallta bevallani, hogy utálta éneklő beszédmodorukat, vontatott hangsúlyú fölényüket, naiv és érzelmes cinizmusukat… Még Berlinben is a kassai újságokat olvasta. Persze, Márai kivétel. Németh László másféle kisebbségi attitűdről ír. „Az erdélyi irodalom lassan-lassan emigrál Erdélyből. Soha annyi vastag regényt és vékony verset; rendkívül finom versek, fuvolán fújt szappanbuborékok. Pest, Pest kattogják az erdélyi írószívek.” (Erdélyi napló)