2018. március 13., kedd
Filskeit megparancsolja a szép zsidólánynak, hogy énekeljen. Az pedig belekezdett a Mindszentek litániájába. A gyönyörű hangú zsidó nő szépsége megigézi a Wermacht tisztet, aki vallásos révületben remegő ujjakkal megragadta a revolverét és vaktában rálő a nőre, aki a földre zuhant és jajveszékelni kezdett, ő pedig mint aki felriadt, ordítani kezdett: Kivégezni… Az énekkart is, törtek fel belőle a szavak, majd az egész tölténytárat kilőtte földön fetrengő nőre. Odakinn kezdődik a vérengzés. Megrázó jelenet Heinrich Böll Ádám, hol voltál című háborús regényéből. Ez már nem a háborúról szól, hanem az öngyilkosság határán tántorgó gyilkosságról.