2017. december 29., péntek
Az 1921-es jugoszláviai népszámláláskor Jugoszláviának 11 984 911 lakosa volt. Ebből 464 658 magyar. A számadatok nem szólnak arról, hogy a magyar értelmiség tömegesen távozott az anyaországba. Ezt az egzódusz valahogy kiheverte a közösség, de ezzel nem fejeződött be a menekülő bácskai értelmiség krónikája. Megalakul A Magyar Párt, s azonnal kezdődik a széthúzás, amelyet természetesen a többségi pártok is gerjesztettek. A magyar politikai elit hol ide, hol oda csapódik. A demokraták a falusi magyarságnak földet ígértek, s ezzel főleg a maradó értelmiséget, továbbá a Tisza ment a szegényebb sorsú magyarokat vonzották, míg a radikálisok a magyar elitnek különböző jó állásokat ajánlottak. „A radikális-magyarokhoz – írja Csuka János – a vagyonosabb emberek csatlakoztak, akiknek vagy nagyon is sok félnivalójuk, vagy várnivalójuk volt a jegyzőtől vagy a főszolgabírótól, általában a hatóságoktól.”